Affald

I andelsforeningen sorterer vi affald. Det er vigtigt at kende til reglerne for sortering af affald, da foreningen har store ekstraudgifter og besøg af rotter på grund af forkert affaldssortering. Her nedenfor fremgår korrekt affaldssortering.

Dagrenovertion skal i et af de 6 skraldesug, der er placeret i hver sin ende af gården. De bliver tømt to gange om ugen. Skraldesuget nærmest porten bliver hurtigst fyldt. Hvis den er fyldt må skraldeposer ikke
henstilles på jorden, da det tiltrækker rotter. Der henvises i stedet til skraldesuget i den anden ende.

Pap/papir/flasker mm. skal afleveres i containerne i skuret i gården. Pap skal slåes sammen. Pizza-bakker, mælkekartoner og øvrig pap, som indeholder madrester er dagrenovertion og skal i skraldesuget i gården. Hårdt plast skal ligeledes være fri fra madrester inden deponering i container. Flamingo skal ikke i pap/papir/flasker mm, men i storskrald.

Elektronik kan afleveres i den orange container i storskraldsrummet i gården. Elektroniske genstande skal kunne være i containerne ellers skal det afleveres på Bispeengen Genbrugsstation (se åbningstiderne her). Eventuelle batterier skal tages ud og afleveres i skruet med pap/papir/flasker mm. 

Storskrald kan afleveres i containerne i storskraldsrummet i gården. Storskrald, som afleveres i gården, skal kunne være i containerne og må højest være 1 meter.  Der må ikke henstilles hårde hvidevare i gården, men skal fragtes på genbrugsstationen. Se nedenfor.

Storskrald der ikke følger ovenstående regler, kan det afleveres på Bispeengen Genbrugsstation, Borups Allé 164 (se åbningstiderne her). Læs i øvrigt regler om storskrald fra Københavns Kommune. Foreningen har en trækvogn, som kan lånes af viceværten til fx kørsel af storskrald til genbrugsstationen. Tænker du mere på genbrug se denne hjemmeside Storskrald.dk.

Ved spørgsmål angående affald i ejendommen henvises til foreningens husorden eller til viceværten.

Der er lukket for kommentarer.