Fremleje – gode råd og generelle retningslinjer

SÆRLIGT VEDR. AIRBNB og lignende korttidsudlejning: Korttidsudlejning er IKKE tilladt i foreningen jfr. foreningens vedtægter. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion!

I forbindelse med fremeleje af lejlighed er der en række forhold, man som andelshaver skal være opmærksom på.

Nedenfor er de vigtigste oplistet:

  1. Fremlejemålet skal være tidsbegrænset. I lejekontraktens § 2 og § 11 (standardlejekontrakt) indføjes f.eks.: ”Lejemålet begynder den xx/xx 202x og ophører uden varsel den xx/xx 202x.”
  2. Foreningen skal gøre andelshaveren opmærksom på, at såfremt fremlejetager overtræder foreningens vedtægter og husorden, vil andelshaveren blive stillet til ansvar og risikere eksklusion.
  3. Andelshaveren skal opgive sin midlertidige opholdsadresse. Hvis andelshaveren opholder sig i udlandet, skal der opgives adresse til den her i landet, der varetager lejebetaling m.v. for andelshaveren.
  4. Udfærdigelse af inventarliste er ikke noget bestyrelsen skal sikre sig. Det er en sag mellem andelshaveren og fremlejetageren.

Enhver lejekontrakt skal forelægges hos og godkendes af bestyrelsen. Fremeleje af en lejlighed vil imidlertid altid være en sag mellem andelshaver og lejer. Bestyrelsen og/eller foreningens administrator kan således ikke holdes til ansvar for lovligheden af lejekontrakter, uagtet at de måtte være godkendt af bestyrelsen.

Det er til enhver tid bestyrelsens anbefaling, at andelshaver får gennemlæst lejekontrakten hos en boligadvokat inden kontrakten underskrives.

Der er lukket for kommentarer.