Historie

Foreningen står i dag som en vedligeholdt, velorganiseret og økonomisk sund andelsboligforening.

2014: En del af beboerne har valgt at få altaner, i alt 61 stk. altaner og 4 stk. franskealtaner

2013: Nyt vaskeri samt renovering, maling og ny belysning

2013: Butikfacaderne renoveret og nye skilte og belysning sat op

2013: Foreningen har afhold den første arbejdsweekend

2013: Foreningen fik ny hjemmeside

2013: Foreningen har fået etableret højvandslukker i kælderen

2011: Blev det stille til forslag på den ordinære generalforsamling 2011 at etablere altaner mod gården. Det forventes at være opsat senest juni 2014

2010: Foreningen overgik fra DB til Parknet.dk efter ordinære generalforsamling 2010

2009: 1. januar 2009 fik foreningen nyt vicevært firma tilknyttet ejendommen

2008: Andelsboligforeningen fik anlagt nyt gårdmiljø. Der blev samtidig lavet skraldesug og samtlige hovedkloaker blev strømpeforet

2004: Fik foreningen sit egen telefon, tv, og internet netværk gennem Dansk Bredbånd (DB)

2001: Foreningen fik nye termorvinduer samt facade renovering af bygningen udvendigt

1995-1996: Fortrinsret til køb af en ejendom ligger hos beboerne, hvis de kan skaffe flertal til at oprette en andelsboligforening. I vort tilfælde skulle der skaffes et flertal på 51%. I løbet af 1995 arbejdede den daværende beboerforening ihærdigt på projektet, og på grund af de forbedringer m.h.t. varme, forsatsvinduer og dørtelefon som beboerforeningen havde foranlediget, var stemningen nu vendt, så det lykkedes at få et flertal til at oprette en andelsboligforening i 1996.

1988-1989: I 1988-89 blev der installeret fjernvarme, samt varmt vand. I forbindelse med dette blev der opført et fælles vaskeri.

Københavns Kommune havde store økonomiske problemer i starten af 90-erne, og som et led i løsningen af disse, blev staten og kommunen enige om at sælge ud af kommunens 234 beboelsesejendomme.

1927-1929: Ejendommen blev bygget 1927-29 på den tidligere Ladegaards jorder af Københavns Kommune. Arkitekten var N. P. P. Gundstrup. Han levede fra 1877 til 1949. Ladegaarden var en institution for fattiglemmer i København, hvor de kunne bo, blive bespist og arbejde.

Lejlighederne består af enkelte etværelses, to-værelses, 2 et halvt værelses og treværelses, og var forsynet med kakkelovn. Nogle af lejlighederne var bygget med bad, og dengang var der kun koldt vand.

På et tidspunkt blev nogle af beboerne trætte af kakkelovn, og installerede gasopvarmning/gasvandvarmer. Der blev gjort flere forsøg på at få beboerne til at overtage ejendommen på andelsbasis, men der var ikke interesse for dette på grund af opvarmnings forholdene.

Der er lukket for kommentarer.