Afsluttede projekter

Store projekter:

 • Indhentning og effektuering af ny valuarvurdering
 • Gennemgang af malerarbejde på vinduer

Mindre projekter:

 • Cykeloprydning
 • Udskiftning af riste ved hoveddøre
 • Etablering af dør til storskrald
 • Gennemgang af altaner
 • Ombygning af butikslokaler
 • Renovering og opdatering af beboerlokalet

Administrative opgaver:

 • Opdatering af forsikringer
 • Opdatering af aftaler om vedligeholdelse af ejendommen
 • Omlægning af lån, inkl. lån til altaner

Der er lukket for kommentarer.